Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Ade

VANAde beheert de polders rond de Ade, organiseert polderactiviteiten en informeert geïnteresseerden over de geschiedenis en toekomst van deze polders.

Op zoek naar nieuwe leden, wende het bestuur zich tot Windkracht 10. Wij ontwierpen een nieuw, fris logo met bijbehorende identiteit en ontwikkelden een informatieve, doelgroepgerichte website. Een bezoekje meer dan waard, net zoals de activiteiten van VANAde. 

Zelfde naam, nieuwe identiteit
De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer, beter bekend als VANAde, vroeg Windkracht 10 mee te denken over de vraag hoe de vereniging zich duidelijker kon positioneren naar potentiële leden. Het antwoord vonden we onder andere in het ontwerp van een fris en nieuw logo.

Wij ontwikkelden:
• Logo
• Website

Het gebied 'De Ade' wordt voor een groot deel bewerkt en onderhouden door boeren verenigd in Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Ade (VANAde). Zij werken hierbij samen met vrijwilligers van weidevogelbeheer en IVN. Door onder andere het beschermen van weidevogelnesten en natuurlijk waterbeheer ontstaat een rijk gebied waar ruimte is voor natuur, agrarisch ondernemen en recreëren. Een gebied dat VANAde graag met u deelt. Er worden jaarlijks diverse activiteiten waaronder verschillende wandelingen georganiseerd.

Bekijk de website