Royal FloraHolland

Royal FloraHolland, flowering Eurasia. Eurasia en in het bijzonder Turkije biedt de Nederlandse sierteeltsector toegang tot een nieuwe markt. Daarvan is Royal FloraHolland overtuigd. Maar hoe neem je alle in- en externe betrokkenen daarin mee?

In opdracht van de grootste Nederlandse veiling beten we ons vast in die vraag en vlogen we naar Istanbul voor een inspirerend marktbezoek. Onze bevindingen vertaalden we in een sterke projectidentiteit, een heldere corporate tekst en een allesomvattende Prezi presentatie, ondersteund door een aantal sprankelende filmpjes. Flowering Eurasia, the name of the game is cooperation.

Wij ontwikkelden:
• Project identiteit
• corporate tekst en slogan
• Prezi presentatie
• film begeleiding
 en montage