Kunstfotografie toegevoegd aan Tulpenroute

Het recreatieve vaartracé de Tulpenroute in Roelofarendsveen, dat bezoekers langs de geschiedenis van het tuinbouw- en tulpengebied Flora- en Geestweg voert, is uitgebreid met drie kunstfoto’s van de hand Erma. Wij vonden onze inspiratie voor de foto’s in drie kantelpunten in de lokale tulpengeschiedenis.

Wij zijn geïntrigeerd door regionale verhalen van weleer. Cruciale, maar vaak vergeten momenten uit die geschiedenis brengt Erma weer tot leven in kunstzinnige visuele verhalen. Haar artistieke interpretatie van drie doorslaggevende momenten in de lokale tulpengeschiedenis wilde zij op een toegankelijke manier in het betreffende tuinbouwgebied tentoonstellen. Zij vond in de tuinbouwkassen authentieke dragers voor haar foto’s die zo naadloos passen in de oorspronkelijke tuinbouwomgeving. Iedere kas, en dus foto, heeft een eigen thema. Een QR-code op de kas leidt bezoekers naar het verhaal achter het thema op de website van de Tulpenroute. De gedichten en verhalen op de website zijn opgetekend door Annemieke de Man, met wie Windkracht 10 in dit project nauw samenwerkte.

Wij ontwikkelden:

  • Concept

  • Fotografie

Tulpenroute 01.jpg

(Er)vaar de polder – het wordt hier steeds mooier

Het kunstfotoproject is ontstaan uit het streven van een aantal lokale ondernemers om meer mensen kennis te laten maken met de cultuurhistorische en waterrijke polders in de gemeente Kaag en Braassem. (Er)vaar onze polders, het wordt hier steeds mooier, is hun open, hartelijke uitnodiging aan bewoners, recreanten en toeristen. Kaag en Braassem Promotie en de Cofinancieringsregeling Rijn- en Veenstreek en de provincie Zuid-Holland droegen bij aan de totstandkoming van het project. Met een prachtig en doeltreffend resultaat. De Tulpenroute is met deze drie foto’s naast een mooie, leerzame vaarroute ook een permanente openluchttentoonstelling geworden, die voor iedereen toegankelijk is per boot en garant staat voor een gezellig en interessant dagje varen. Een route die ook voor een tweede, derde of vierde keer leuk blijft om te varen omdat de (visuele) verhalen nog steeds uitgebreid worden. Zo werkt Erma aan een tweede serie kunstfoto’s.

Uitbreiding medio 2020

Het viel haar tijdens haar voorstudie naar de kantelpunten in de lokale tulpengeschiedenis op dat belangrijke besluiten vaak tussen hoop en vrees genomen werden. Reden voor haar om te onderzoeken waar dat precies vandaan komt. Haar kunstzinnige vertaling van de door haar gevonden antwoorden worden medio april 2020 in een nieuwe reeks foto’s gepresenteerd. Op termijn worden deze foto’s ook onderdeel van de collectie van Tulip Farm Amsterdam, het tulpen experience center dat zich naar verwachting in 2021 in Roelofarendsveen vestigt. Maar voordat het zo ver is, nodigt Erma samen met Kaag en Braassem Promotie iedereen van harte uit om de Tulpenroute met alle verhalen en foto’s deze lente en zomer te komen ontdekken en ervaren. Meer informatie is te vinden op www.detulpenroute.nl.

Opkomst tulpen rond 1880 DeTulpenroute 22x15cm.jpg