Partner Startersfonds Rabobank

Als starter kunt u een beroep doen op het Startersfonds van Rabobank Groene Hart Noord. Wordt uw aanvraag gehonoreerd? Dan betaalt de Rabobank (een deel van) de kosten. Zo helpt het Rabobank Startersfonds u bij het maken van een succesvolle start!
 

De maximale bijdrage is € 2.500,-. De starter betaalt de vergoeding inclusief btw aan de partner en Rabobank maakt de bijdrage na betaling exclusief btw over aan de starter. Wij gaan er vanuit dat de starters de btw kunnen verrekenen.
 
Meer informatie, bekijk de website