Opbrengst Monique Velzeboer Foundation 2015

Het Liliane Fonds schonk haar donateurs in november een gratis concert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Als dank voor hun loyaliteit en financiële bijdragen. 

Erma Rotteveel en Monique Velzeboer grepen die bijzondere gelegenheid aan om op hun beurt het Liliane Fonds zelf te verrassen met een prachtig cadeau: de opbrengsten van de Monique Velzeboer Foundation 2014/2015.

Zij overhandigden hiervoor met veel plezier een cheque ter waarde van maar liefst € 44.426,- aan Kees van der Broek, directeur van het Liliane Fonds. En konden tevens toezeggen dat de Monique Velzeboer Foundation ook in 2016 betrokken blijft bij de organisatie van onder andere de Poldertocht, een uniek sportevenement waarvan een groot deel van de opbrengst via de Monique Velzeboer Foundation bestemd is voor het Liliane Fonds.