rijpwetering

Dik Water in de media

Meer weten over dit mooie project? Bekijk dan de artikelen uit diverse kranten hieronder.

Opbrengst Poldertocht 2016

Petra Snelleman (links), Willem Elstgeest en Jan van Leeuwen overhandigen de cheque aan Erma Rotteveel van het MVF/Liliane Fonds.

Petra Snelleman (links), Willem Elstgeest en Jan van Leeuwen overhandigen de cheque aan Erma Rotteveel van het MVF/Liliane Fonds.

Poldertocht 2016 levert € 15.000,- op voor goed doel
De ruim 1.500 deelnemers aan de 7e editie van de Kaag en Braassem Poldertocht hebben
€ 7.500,- bij elkaar gewandeld voor de Monique Velzeboer Foundation/Liliane Fonds.
Dankzij de verdubbelaar van de Postcodeloterij kan de organisatie, bestaande uit Rotaryclub Roelofarendsveen en de gezamenlijke ijsclubs in de gemeente, een bedrag van maar liefst
€ 15.000,- doneren aan het genoemde goede doel.

Op donderdagavond 15 september jl. overhandigden Petra Snelleman van Rotaryclub Roelofarendsveen en Jan van Leeuwen en Willem Elstgeest van IJsclub Hoogmade de cheque ter waarde van € 15.000,- aan Erma Rotteveel, vertegenwoordiger van de Monique Velzeboer Foundation/ Liliane Fonds.

Revalidatiecentrum in Ethiopië
Rotteveel was zichtbaar blij met de het hoge bedrag. Ze vertelde dat het geld net als voorgaande jaren volledig besteed wordt aan het revalidatiecentrum Sheshire Services Ethiopa. Rotteveel: ‘Het centrum biedt medische en sociale ondersteuning aan kinderen met een handicap uit heel Ethiopië. Met de donatie van de Poldertocht kunnen 125 kinderen met een handicap op maat op weg geholpen worden naar een betere toekomst. Ik wil namens het Liliane Fonds de organiserende verenigingen, de vele vrijwilligers, de landeigenaren en de deelnemers van de Poldertocht enorm bedanken voor hun inzet, enthousiasme en voor het geweldige resultaat. De Poldertocht is een uniek evenement waar jullie trots op mogen zijn.’

Meer inschrijfgelden en donaties
Snelleman voegde daar een dankwoord aan alle sponsors van de Poldertocht aan toe. Dankzij de ruim 25 loyale sponsoren kunnen alle organisatiekosten van de Poldertocht betaald worden zodat de opbrengsten van de tocht volledig ten goede komen van de Monique Velzeboer Foundation/Liliane Fonds (inschrijfgelden) en de gezamenlijke ijsclubs (cateringopbrengsten). Snelleman: ‘Dit jaar hebben we met ongeveer hetzelfde aantal deelnemers als vorig jaar meer inschrijfgelden ontvangen. Dat komt omdat er relatief meer volwassenen hebben meegelopen, die meer inschrijfgeld betalen dan kinderen. Daarnaast hebben er meer mensen deelgenomen aan de Polderpicknick.’ Elstgeest vult aan: ‘In het bedrag is ook een anonieme donatie van € 50,- opgenomen en een donatie van € 164,10 van John Hoogenboom. Laatstgenoemde heeft als levend standbeeld op de 1e stempelpost op de wandelroute op eigen initiatief geld ingezameld voor het goede doel. We hebben deze bedragen bewust in de totaal opbrengsten meegeteld zodat ze ook door de Postcodeloterij verdubbeld worden.’

De organisatie van de Poldertocht geniet nog een klein maandje na van deze succesvolle 7e editie: in oktober staat alweer de eerste vergadering gepland voor de organisatie van de volgende Poldertocht. In 2017 zal er op zondag 3 september gestart worden in Roelofarendsveen. Voor wie de tocht niet wil missen, kan het beste de website www.poldertocht.com of de facebookpagina Poldertocht volgen voor meer informatie.

Lancering Dik Water

Dik Water levert € 9.500,- op voor leerlijn ondernemerschap
Op vrijdag 7 oktober jl. presenteerden Erma Rotteveel, Dimmy Olijerhoek en Annemieke de Man in B&B ‘Als het golft’ in Roelofarendsveen hun boek over het ondernemerschap in de gemeente Kaag en Braassem, genaamd Dik Water. De boekpresentatie was tevens het startschot voor de leerlijn ondernemerschap waarmee het Bonaventuracollege in Roelofarendsveen half oktober start en die voor een groot deel gefinancierd wordt uit de opbrengsten van Dik Water. Dankzij de voorverkopen van het boek en de geworven sponsorgelden konden de drie onderneemsters een cheque van € 9.500,- aanbieden aan Ivor Bergsma, directeur van het Bonaventuracollege.

Met het bedrag van € 9.500,- kan het Bonaventuracollege drie jaar lang ruim 200 kinderen middels een praktijkgericht programma kennis laten maken met het ondernemerschap. De leerlingen krijgen een budget om in groepjes van vier een eigen bedrijfje te starten. Ze worden daarbij geholpen door ondernemers die gastlessen komen geven en/of de groepjes uitnodigen voor een rondleiding op hun bedrijf. Tijdens de economielessen volgen ze daarnaast een digitaal lesprogramma over wat er allemaal bij ondernemen komt kijken. Een centrale bedrijvenmarkt sluit de leerlijn af.

Annemieke de Man, Dimmy Olijerhoek en Erma Rotteveel geven het ondernemersstokje door aan Giorgi Kuiper, ondernemer van de nieuwe generatie.

Annemieke de Man, Dimmy Olijerhoek en Erma Rotteveel geven het ondernemersstokje door aan Giorgi Kuiper, ondernemer van de nieuwe generatie.

Betrokkenheid
De drie initiatiefneemsters voor de leerlijn ondernemerschap en het boek Dik Water zijn blij met het mooie resultaat. Rotteveel: ‘In 2012 zijn we begonnen met het interviewen van ondernemers uit onze gemeente. Hun verhalen zijn zo inspirerend en leerzaam dat we ze graag met een groter publiek wilden delen. En hun ‘eigen wijze’ ondernemerskracht graag wilden overdragen op de toekomstige generatie ondernemers.’ Olijerhoek: ‘Met het opzetten van de leerlijn ondernemer-schap en het bundelen van de interviews in het boek Dik Water hebben we daar invulling aan kunnen geven.’ De Man: ’Het feit dat zoveel ondernemers ons project omarmd en financieel ondersteund hebben, tekent de betrokkenheid van ondernemers bij de lokale samenleving. Dat is een van de karakteristieke kenmerken van ondernemend Kaag en Braassem.’

Passen in de lokale gemeenschap
Hans Straathof, directeur Straathof Plants en eigenaar van B&B ‘Als het golft’, was de eerste ondernemer die in het kader van Dik Water geïnterviewd werd. In die hoedanigheid overhandigde hij het eerste exemplaar van het boek afgelopen vrijdag aan Ivor Bergsma. Aansluitend nam Bergsma met vier van zijn leerlingen de cheque in ontvangst. In zijn dankwoordje vertelde hij waarom de leerlijn ondernemerschap zo goed past in het lesprogramma van zijn school. ‘Als school staan we niet op onszelf, we zijn onderdeel van de lokale gemeenschap. Onze leerlingen hebben kennis en kwaliteiten nodig om zich later, maar ook nu, in die gemeenschap te bewegen en te blijven ontwikkelen. Daarom willen we met ons lesprogramma zoveel mogelijk aansluiten op die omgeving, die zich hier onder andere kenmerkt door een actief en breed ondernemersklimaat. Veel van onze leerlingen hebben ouders of familie met een eigen zaak. Dat is een goede voedingsbodem om kinderen te onderwijzen in en enthousiasmeren voor het ondernemerschap.’

Bergsma sloot af met een oproep aan de inwoners van de gemeente om het boek Dik Water vooral aan te schaffen. ‘Niet alleen omdat je daarmee de leerlijn ondernemerschap financieel steunt, maar ook omdat het een prachtig vormgegeven boek is met mooie foto’s en verhalen die de moeite van het lezen meer dan waard zijn’ aldus Bergsma. Het boek Dik Water is vanaf 7 oktober voor €15,- te koop bij boekhandel Veenerick in Roelofarendsveen.

Poldertocht 2016

We hebben er nu al weer zin in: de Poldertocht 2016. Dit jaar starten en finishen we in het mooie Hoogmade. En wel op 4 september a.s. U doet toch ook weer mee?

Vorig jaar leverde deze unieke wandeltocht maar liefst € 11.200,- op voor de Monique Velzeboer Foundation / Liliane Fonds. Van het Liliane Fonds ontvingen we het bericht dat dit bedrag besteed is aan directe hulp aan kinderen met een handicap in Ethiopië. De hulp is individueel ingezet, afgestemd op de persoon en de omstandigheden van het kind en draagt bij aan de gezondheid (operatie, hulpmiddelen), passend onderwijs, passend werk en inkomen en de acceptatie van het kind in de gemeenschap (gezinsbegeleiding, trainingen en ouderbijeenkomsten). 

Dik Water

Investeert u mee in het ondernemerschap van onze jeugd?

In het boek Dik Water, dat in september wordt gelanceerd, wordt het speciale ondernemerskarakter in Kaag en Braassem uiteengerafeld en de drijfveren en daadkracht van twaalf ondernemers in woord en beeld vastgelegd. Ter inspiratie, lering en vermaak. En om - als inwoner van Kaag en Braassem - een beetje trots op te zijn. 

Als samenstellers van het boek Dik Water willen wij – Erma Rotteveel, Annemieke de Man en Dimmy Olijerhoek - het stokje van de specifieke ‘Kaag en Braassem ondernemerskracht’ ook op toekomstige generaties overdragen. Daarom investeren we de netto opbrengst van het boek in de leerlijn ondernemerschap die het Bonaventuracollege in Roelofarendsveen in september 2016 opneemt in de onderbouw van het kader/vmbo. Investeert u met ons mee?

Twee manieren om te investeren in Dik Water

Word aandeelhouder in Dik Water
Investeer mee in de totstandkoming van het boek en de leerlijn ondernemerschap. En help om de unieke ondernemerszin in Kaag en Braassem op de kaart te zetten én over te dragen op de jeugd. In ruil voor uw onmisbare steun ontvangt u één of meerdere exemplaren van het boek Dik Water, een naamvermelding in het boek en een persoonlijke uitnodiging voor de boekpresentatie in september 2016. Word aandeelhouder en meld je aan bij Dimmy: info@dimmy.nl

Bestel nu het boek
Het boek Dik Water is vanaf 8 oktober 2016 te koop bij boekhandel Veenerick in Roelofarendsveen. Wilt u meer dan 10 exemplaren aanschaffen? Bestel ze dan voor 1 juli voor slechts € 15,- per boek. De bestelde boeken overhandigen we aan u op de boekpresentatie waarvoor u een persoonlijke uitnodiging ontvangt. Plaats je bestelling bij Dimmy: info@dimmy.nl

• Een must have voor iedereen in én rondom Kaag en Braassem
• Ideaal cadeau en/of eindejaarsgeschenk
• 160 pagina’s, 12 persoonlijke ondernemersverhalen
• Open gesprekken, eerlijke antwoorden
• Beperkte oplage, formaat 21 x 26 cm
• Meer informatie over de leerlijn ondernemerschap? Download hier de bijlage