presentatie

Lancering Dik Water

Dik Water levert € 9.500,- op voor leerlijn ondernemerschap
Op vrijdag 7 oktober jl. presenteerden Erma Rotteveel, Dimmy Olijerhoek en Annemieke de Man in B&B ‘Als het golft’ in Roelofarendsveen hun boek over het ondernemerschap in de gemeente Kaag en Braassem, genaamd Dik Water. De boekpresentatie was tevens het startschot voor de leerlijn ondernemerschap waarmee het Bonaventuracollege in Roelofarendsveen half oktober start en die voor een groot deel gefinancierd wordt uit de opbrengsten van Dik Water. Dankzij de voorverkopen van het boek en de geworven sponsorgelden konden de drie onderneemsters een cheque van € 9.500,- aanbieden aan Ivor Bergsma, directeur van het Bonaventuracollege.

Met het bedrag van € 9.500,- kan het Bonaventuracollege drie jaar lang ruim 200 kinderen middels een praktijkgericht programma kennis laten maken met het ondernemerschap. De leerlingen krijgen een budget om in groepjes van vier een eigen bedrijfje te starten. Ze worden daarbij geholpen door ondernemers die gastlessen komen geven en/of de groepjes uitnodigen voor een rondleiding op hun bedrijf. Tijdens de economielessen volgen ze daarnaast een digitaal lesprogramma over wat er allemaal bij ondernemen komt kijken. Een centrale bedrijvenmarkt sluit de leerlijn af.

Annemieke de Man, Dimmy Olijerhoek en Erma Rotteveel geven het ondernemersstokje door aan Giorgi Kuiper, ondernemer van de nieuwe generatie.

Annemieke de Man, Dimmy Olijerhoek en Erma Rotteveel geven het ondernemersstokje door aan Giorgi Kuiper, ondernemer van de nieuwe generatie.

Betrokkenheid
De drie initiatiefneemsters voor de leerlijn ondernemerschap en het boek Dik Water zijn blij met het mooie resultaat. Rotteveel: ‘In 2012 zijn we begonnen met het interviewen van ondernemers uit onze gemeente. Hun verhalen zijn zo inspirerend en leerzaam dat we ze graag met een groter publiek wilden delen. En hun ‘eigen wijze’ ondernemerskracht graag wilden overdragen op de toekomstige generatie ondernemers.’ Olijerhoek: ‘Met het opzetten van de leerlijn ondernemer-schap en het bundelen van de interviews in het boek Dik Water hebben we daar invulling aan kunnen geven.’ De Man: ’Het feit dat zoveel ondernemers ons project omarmd en financieel ondersteund hebben, tekent de betrokkenheid van ondernemers bij de lokale samenleving. Dat is een van de karakteristieke kenmerken van ondernemend Kaag en Braassem.’

Passen in de lokale gemeenschap
Hans Straathof, directeur Straathof Plants en eigenaar van B&B ‘Als het golft’, was de eerste ondernemer die in het kader van Dik Water geïnterviewd werd. In die hoedanigheid overhandigde hij het eerste exemplaar van het boek afgelopen vrijdag aan Ivor Bergsma. Aansluitend nam Bergsma met vier van zijn leerlingen de cheque in ontvangst. In zijn dankwoordje vertelde hij waarom de leerlijn ondernemerschap zo goed past in het lesprogramma van zijn school. ‘Als school staan we niet op onszelf, we zijn onderdeel van de lokale gemeenschap. Onze leerlingen hebben kennis en kwaliteiten nodig om zich later, maar ook nu, in die gemeenschap te bewegen en te blijven ontwikkelen. Daarom willen we met ons lesprogramma zoveel mogelijk aansluiten op die omgeving, die zich hier onder andere kenmerkt door een actief en breed ondernemersklimaat. Veel van onze leerlingen hebben ouders of familie met een eigen zaak. Dat is een goede voedingsbodem om kinderen te onderwijzen in en enthousiasmeren voor het ondernemerschap.’

Bergsma sloot af met een oproep aan de inwoners van de gemeente om het boek Dik Water vooral aan te schaffen. ‘Niet alleen omdat je daarmee de leerlijn ondernemerschap financieel steunt, maar ook omdat het een prachtig vormgegeven boek is met mooie foto’s en verhalen die de moeite van het lezen meer dan waard zijn’ aldus Bergsma. Het boek Dik Water is vanaf 7 oktober voor €15,- te koop bij boekhandel Veenerick in Roelofarendsveen.