annemieke de man

Dik Water brengt in totaal €11.703,- op voor Bonaventuracollege

Eerste leerlingen ronden leerlijn ondernemerschap af

Met de lancering van hun ondernemersboek Dik Water in oktober 2016 gaven Erma Rotteveel, Dimmy Olijerhoek  en Annemieke de Man ook het startschot voor de leerlijn ondernemerschap van het Bonaventuracollege in Roelofarendsveen. De leerlijn, die op initiatief van de drie auteurs en onderneemsters tot stand kwam, kon destijds een vliegende start maken dankzij een cheque van € 9.500,-, bijeengebracht door sponsorgelden en voorverkopen van het boek. Inmiddels is het boek Dik Water volledig uitverkocht. De extra inkomsten (€ 2503,-) die dat opbracht waren eveneens bestemd voor de leerlijn. Op 12 april namen directeur Clemens Steekelenburg en economieleraar Marc Grijsen de totaal cheque van € 11.703,- in ontvangst.

Dat het geld goed besteed is, blijkt uit het enthousiasme en de daadkracht van het Bonaventuracollege: een groep van zestien leerlingen (2e klas kader/vmbo opleiding) heeft in februari van dit jaar met succes de leerlijn ondernemerschap doorlopen en afgerond. De kinderen hebben gedurende twaalf weken in groepjes van vier intensief samengewerkt en zelfs een eigen bedrijfje opgericht. Marc Grijsen: ‘Wij zijn heel enthousiast over de eerste leerlijn. In de economielessen hebben we met hulp van een digitaal lesprogramma doorgenomen wat er allemaal komt kijken bij ondernemen. Dat was zeer leerzaam maar het meeste onder de indruk waren de kinderen van de bedrijfsbezoeken en de gastles van Joost Wesselman. Door de praktijkvoorbeelden en het persoonlijke verhaal van Joost kwam het ondernemerschap voor hen echt tot leven.’

De leerlijn werd afgesloten met een door de leerlingen georganiseerde cateringmarkt. Ieder groepje kreeg een eigen budget om cateringproducten in te kopen, te promoten, klaar te maken en weer te verkopen aan medeleerlingen, alsof het hun eigen bedrijf was. Clemens Steekelenburg: ‘Het was een geweldig leuke middag met enthousiaste verkopers en kopers. Alle bedrijfjes waren uitverkocht en drie van de vier groepen wisten de middag met winst af te sluiten. Realistischer en leerzamer dan dit kunnen we het onderwijs niet maken.’

Voor het Bonaventuracollege is de leerlijn dan ook geen eenmalig project geweest: de leerlijn wordt in de komende jaren verankerd in het totale lesprogramma. Clemens Steekelenburg: ‘De leerlijn sluit helemaal aan op onze visie op onderwijs. Door theorie, praktijk en rolmodellen die hun eigen ervaringen delen met kinderen te combineren in het lesaanbod, krijgen de kinderen de beste kans om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. En leren ze tegelijkertijd dat je niet alles zelf hoeft te kunnen om resultaten te bereiken. Ik weet zeker dat de leerlingen uit deze eerste editie van deleerlijn geleerd hebben dat ze met samenwerken veel verder komen.’ Marc vult aan: ‘De ervaringen van de eerste leerlijn gebruiken we om het programma waar nodig aan te scherpen. We willen bijvoorbeeld ook leerlingen uit de mavo en havo aanhaken. Hoe we dat gaan invullen, zijn we nu aan het bepalen. Vast staat in ieder geval dat de tweede groep kinderen in oktober van dit jaar aan de leerlijn gaat beginnen. Ik kijk er nu al weer naar uit.’

Met het gedoneerde bedrag van € 11.703,- kan het Bonaventuracollege nog drie jaar lang ruim 200 kinderen kennis laten maken met het ondernemerschap. 

Dik Water in de media

Meer weten over dit mooie project? Bekijk dan de artikelen uit diverse kranten hieronder.

Lancering Dik Water

Dik Water levert € 9.500,- op voor leerlijn ondernemerschap
Op vrijdag 7 oktober jl. presenteerden Erma Rotteveel, Dimmy Olijerhoek en Annemieke de Man in B&B ‘Als het golft’ in Roelofarendsveen hun boek over het ondernemerschap in de gemeente Kaag en Braassem, genaamd Dik Water. De boekpresentatie was tevens het startschot voor de leerlijn ondernemerschap waarmee het Bonaventuracollege in Roelofarendsveen half oktober start en die voor een groot deel gefinancierd wordt uit de opbrengsten van Dik Water. Dankzij de voorverkopen van het boek en de geworven sponsorgelden konden de drie onderneemsters een cheque van € 9.500,- aanbieden aan Ivor Bergsma, directeur van het Bonaventuracollege.

Met het bedrag van € 9.500,- kan het Bonaventuracollege drie jaar lang ruim 200 kinderen middels een praktijkgericht programma kennis laten maken met het ondernemerschap. De leerlingen krijgen een budget om in groepjes van vier een eigen bedrijfje te starten. Ze worden daarbij geholpen door ondernemers die gastlessen komen geven en/of de groepjes uitnodigen voor een rondleiding op hun bedrijf. Tijdens de economielessen volgen ze daarnaast een digitaal lesprogramma over wat er allemaal bij ondernemen komt kijken. Een centrale bedrijvenmarkt sluit de leerlijn af.

Annemieke de Man, Dimmy Olijerhoek en Erma Rotteveel geven het ondernemersstokje door aan Giorgi Kuiper, ondernemer van de nieuwe generatie.

Annemieke de Man, Dimmy Olijerhoek en Erma Rotteveel geven het ondernemersstokje door aan Giorgi Kuiper, ondernemer van de nieuwe generatie.

Betrokkenheid
De drie initiatiefneemsters voor de leerlijn ondernemerschap en het boek Dik Water zijn blij met het mooie resultaat. Rotteveel: ‘In 2012 zijn we begonnen met het interviewen van ondernemers uit onze gemeente. Hun verhalen zijn zo inspirerend en leerzaam dat we ze graag met een groter publiek wilden delen. En hun ‘eigen wijze’ ondernemerskracht graag wilden overdragen op de toekomstige generatie ondernemers.’ Olijerhoek: ‘Met het opzetten van de leerlijn ondernemer-schap en het bundelen van de interviews in het boek Dik Water hebben we daar invulling aan kunnen geven.’ De Man: ’Het feit dat zoveel ondernemers ons project omarmd en financieel ondersteund hebben, tekent de betrokkenheid van ondernemers bij de lokale samenleving. Dat is een van de karakteristieke kenmerken van ondernemend Kaag en Braassem.’

Passen in de lokale gemeenschap
Hans Straathof, directeur Straathof Plants en eigenaar van B&B ‘Als het golft’, was de eerste ondernemer die in het kader van Dik Water geïnterviewd werd. In die hoedanigheid overhandigde hij het eerste exemplaar van het boek afgelopen vrijdag aan Ivor Bergsma. Aansluitend nam Bergsma met vier van zijn leerlingen de cheque in ontvangst. In zijn dankwoordje vertelde hij waarom de leerlijn ondernemerschap zo goed past in het lesprogramma van zijn school. ‘Als school staan we niet op onszelf, we zijn onderdeel van de lokale gemeenschap. Onze leerlingen hebben kennis en kwaliteiten nodig om zich later, maar ook nu, in die gemeenschap te bewegen en te blijven ontwikkelen. Daarom willen we met ons lesprogramma zoveel mogelijk aansluiten op die omgeving, die zich hier onder andere kenmerkt door een actief en breed ondernemersklimaat. Veel van onze leerlingen hebben ouders of familie met een eigen zaak. Dat is een goede voedingsbodem om kinderen te onderwijzen in en enthousiasmeren voor het ondernemerschap.’

Bergsma sloot af met een oproep aan de inwoners van de gemeente om het boek Dik Water vooral aan te schaffen. ‘Niet alleen omdat je daarmee de leerlijn ondernemerschap financieel steunt, maar ook omdat het een prachtig vormgegeven boek is met mooie foto’s en verhalen die de moeite van het lezen meer dan waard zijn’ aldus Bergsma. Het boek Dik Water is vanaf 7 oktober voor €15,- te koop bij boekhandel Veenerick in Roelofarendsveen.

Dik Water

Investeert u mee in het ondernemerschap van onze jeugd?

In het boek Dik Water, dat in september wordt gelanceerd, wordt het speciale ondernemerskarakter in Kaag en Braassem uiteengerafeld en de drijfveren en daadkracht van twaalf ondernemers in woord en beeld vastgelegd. Ter inspiratie, lering en vermaak. En om - als inwoner van Kaag en Braassem - een beetje trots op te zijn. 

Als samenstellers van het boek Dik Water willen wij – Erma Rotteveel, Annemieke de Man en Dimmy Olijerhoek - het stokje van de specifieke ‘Kaag en Braassem ondernemerskracht’ ook op toekomstige generaties overdragen. Daarom investeren we de netto opbrengst van het boek in de leerlijn ondernemerschap die het Bonaventuracollege in Roelofarendsveen in september 2016 opneemt in de onderbouw van het kader/vmbo. Investeert u met ons mee?

Twee manieren om te investeren in Dik Water

Word aandeelhouder in Dik Water
Investeer mee in de totstandkoming van het boek en de leerlijn ondernemerschap. En help om de unieke ondernemerszin in Kaag en Braassem op de kaart te zetten én over te dragen op de jeugd. In ruil voor uw onmisbare steun ontvangt u één of meerdere exemplaren van het boek Dik Water, een naamvermelding in het boek en een persoonlijke uitnodiging voor de boekpresentatie in september 2016. Word aandeelhouder en meld je aan bij Dimmy: info@dimmy.nl

Bestel nu het boek
Het boek Dik Water is vanaf 8 oktober 2016 te koop bij boekhandel Veenerick in Roelofarendsveen. Wilt u meer dan 10 exemplaren aanschaffen? Bestel ze dan voor 1 juli voor slechts € 15,- per boek. De bestelde boeken overhandigen we aan u op de boekpresentatie waarvoor u een persoonlijke uitnodiging ontvangt. Plaats je bestelling bij Dimmy: info@dimmy.nl

• Een must have voor iedereen in én rondom Kaag en Braassem
• Ideaal cadeau en/of eindejaarsgeschenk
• 160 pagina’s, 12 persoonlijke ondernemersverhalen
• Open gesprekken, eerlijke antwoorden
• Beperkte oplage, formaat 21 x 26 cm
• Meer informatie over de leerlijn ondernemerschap? Download hier de bijlage