In bed met Marcel en Steef de Lange

Wie denkt dat Marcel en Steef de Lange van Nolina na het winnen van de OVA ondernemersprijs heerlijk op hun lauweren rusten, heeft het mis. Want – zo zeggen ze – als ondernemer moet je altijd bij de wekker blijven. Zelfs als je op klaarlichte dag bij Erma Rotteveel en Annemieke de Man in bed stapt. En een tipje van de deken oplicht over de koers die Nolina vaart.

Continuïteit is een van de pijlers onder de koers van Nolina kwekerijen. Liever gestaag bouwen aan het familiebedrijf dan gaan voor korte termijn successen. ‘We willen over tien jaar ook nog kweker zijn’ licht Marcel toe. Om dat te bereiken heeft Nolina het lef om tegen de stroom in te roeien. In een branche waar veel ondernemers kiezen voor het produceren tegen een zo laag mogelijke kostprijs, gaan Marcel en Steef juist voor een zo hoog mogelijke kwaliteit. Steef: ‘Wij leveren onze potrozen aan Europese afnemers: groothandelaren en tuincentra in het midden en hoge kwaliteitssegment. Dat is produceren met een hoge moeilijkheidsgraad. De kwaliteitseisen zijn hoog en uiteenlopend per afzetland. De verkoop en distributie is erg fijnmazig. We hebben veel klanten die dagelijks van kleine tot grote hoeveelheden bestellen.’