In bad met Hans Straathof

Bang om koppie onder te gaan is Hans Straathof niet. Na ruim 27 jaar ondernemerschap is hij naar eigen zeggen niet snel meer van zijn stuk te brengen. Dus stapte hij vol vertrouwen met Erma Rotteveel en Annemieke de Man in bad. Voor een goed gesprek over zijn passie voor ondernemen. En de vraag of de recreatie of de tuinbouw dé belangrijkste, toekomstige economische pijler van onze gemeente is. 

Waarom en wat?
Ze zijn voor de OVA op zoek naar de passie van ondernemers en naar interactieve discussies over onderwerpen die ondernemend Kaag & Braassem aangaan. Erma Rotteveel (Windkracht 10), Dimmy Olijerhoek (fotografie) en Annemieke de Man (Conclusio) ontmoeten hiervoor OVA-leden in ludieke, niet alledaagse situaties. En doen hiervan verslag in een digitale nieuwsbrief. In woord en beeld. Informatief en prikkelend.