Een visje uitgooien bij Marina van der Velde

Wie een visje uitgooit bij burgemeester Marina van der Velde vangt geen bot, maar een open gesprek. Waarin ze heikele onderwerpen zoals het Braassemerland niet uit de weg gaat. En waaruit blijkt dat haar kijk op ondernemend Kaag en Braassem naadloos aansluit op haar eigen drive te staan voor wat ze wil in het leven. 

Waarom en wat?
Ze zijn voor de OVA op zoek naar de passie van ondernemers en naar interactieve discussies over onderwerpen die ondernemend Kaag & Braassem aangaan. Erma Rotteveel (Windkracht 10), Dimmy Olijerhoek (fotografie) en Annemieke de Man (Conclusio) ontmoeten hiervoor OVA-leden in ludieke, niet alledaagse situaties. En doen hiervan verslag in een digitale nieuwsbrief. In woord en beeld. Informatief en prikkelend. Complete interview kunt u nalezen.